Zločiny      

Bushova sebranka

Tyto stránky jsou o mezinárodních zločinech za které nese přímou odpovědnost vláda Spojených států amerických.

Bylo spácháno bezpočet zločinů a masakrů na nevinných lidech. V poslední době v souvislosti například s válkou v Afghánistánu nebo neoprávněnou invazí do Iráku můžeme sledovat vzestup destruktivní energie.


Zločiny a karikatury na kartách | Invaze v Iráku na kartách | Mediální podvody
Americká zahraniční politika navenek jakoby přátelská plná vznešených slov o svobodě. Ve skutečnosti, ale až neuvěřitelná mstivost a slova samé polopravdy a demagogická propaganda.

Svržení atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki, napalm a DDT ve Vietnamu, zamoření cizího území střelami z ochuzeného uranu v Jugoslávii a Iráku. Všude rozsévají pouze zkázu a neštěstí.

Nacisté v Německu si prý sami zapálili Říšský sněm (Reichstag) a obvinili z toho komunisty, i když proto nebyli přesvědčivé důkazy. Tehdy komunista znamenalo něco jako dnes terorista. Začal hon na komunisty. Nabízí se zde paralela v souvisloti s útokem na World Trade Center a Pentagon.

Potom potřebovali nějak zdůvodnit obsazení Sudet. Do novin vypouštěli neuvěřitelné zprávy o Československu. Jak Češi Němce utlačují, že jsme sémě komunismu, co jim provádíme za zvěrstva.

A jak se zdálo většina západní veřejnosti jím skutečně věřila. Potom přišlo na řadu Polsko. Jako záminka napadení posloužilo přepadení německého vysílače v Glivicích. Němci si vysílač přepadli sami oblečeni do polských uniforem - následovala odveta.

Napadení Norska bylo zdůvodňováno jako poskytnutí ochrany před Velkou Británii.

Pak přišla na řadu Francie - zdůvodnění - bylo potřeba odstranit nespravedlivý poválečný diktát a zmazat potupu z první světové války.

Pak napadení Sovětského svazu - boj proti bolševismu (či terorismu?). A tvrzení, že bolševici chtěli napadnout vlastně je, že se nejedná o agresi, ale preventivní úder.