Problémový svět
Zorganizovat dnešní svět není jednoduchá záležitost. Naše planeta je konglomerátem různých vývojových stupňů, názorů, náboženství, postojů, představ a mýtů podle kterých se na různých místech řídí daná společnost. Člověk je bytost dvou světů přírody a rozumu. Jako bytost přírody je závislý na své biologické podstatě, jako bytost rozumu je schopen pochopit principy přírody, utvořit si svůj svět podle nějakých pravidel. Tyto pravidla však mohou být proměnlivá jak to vyžaduje doba a jak je vymyslely různé civilizace na různých místech světa. Avšak nadále bude existovat pravidlo, že svět se bude řídit, resp. bude nakonec správné to co je úspěšnější, vitálnější a životaschopnější. Život ve světě je boj, tento boj je již dán samotnou fyzickou podstatou bytí, jeho existence, nutností spolupráce mezi lidmi, dělbou práce a v neposlední řadou je tmelem kultura. Je proto přirozené, že Spojené státy se snaží "zglajšaltovat" svět podle jedné šablony, avšak tento proces je občas krvavý.

Americká invaze do Iráku - zběsilá válka, za kterou platí nejvyšší cenu nevinný irácký lid strastiplným utrpením rodin s dětmi a ničením jejich země. Agresoři například bombardovali vesnici Hilla - došlo k děsivému masakru jejich obyvatel, mezi nimi bylo mnoho zabitých dětí. Bezprostředně potom tam byl natočen dokumentární film, který bude rozeslán do světa, aby dosvědčil zločiny války.
GALERIE OBĚTÍ || GALERIE INVAZE || IRÁK - ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY

Dozvíte se zde informace o problémech tohoto světa.

Jsou zde také tématicky členěné fotogalerie rozdělené do sekcí: Afghánistán nebo Čečensko nebo Irák: bestiální agrese nebo Palestina nebo Jiné galerie a mnoho dalších věcí.

Redaktoři přispívají do občasníku zajímavými informacemi z Palestiny, Afghánistánu, Čečenska, Iráku, o americké agresi. Dozvíte se pro nezasvěcence málo známé informace o těchto konfliktech, ale i o podstatě víry.

Další podobná témata naleznete v odkazech, které jsou členěny na dvě sekce:
odkazy doma (v českém jazyce) a odkazy v cizině.

Bush je opice. Série humorných obrázků Bushe a jeho válečné kampaně. Válka není určitě radostná věc.

Galerie obsahuje: Bushovo letadlo, plakáty "nových" filmů apod. Tento kovboj si hraje na světového vůdce, když vyhrál prezidentské volby nejtěsnějším rozdílem v historii.

Proč Evropa propadla antiamerikalismu? Proč si USA vytváří nepřátelé po celém světě? Jejich vláda je odpovědna pouze jejich lidu a ne celému světu.

Stránky též pojednávají o právu národů na sebeurčení. Střízlivý rozum nám radí, že k pochopení této problematiky je třeba poznat také "druhou stranu mince", jenž je v našich končinách málo známá.

Autoři odsuzují terorismus či jakékoliv formy násilí páchaných na nevinných lidech. Autoři webu neručí za příspěvky lidí v debatách a komentářích.