Svět Islámu a Džihádu

Budha odpálen !

Vyhovění zákonům od Alláha, Vůdce věřících (Ameerul Mu´mineed) Mullah Muhammed Omar přikázal zbourat sochy Budhů, které jsou uctívány kromě Alláha(swt) milióny lidí.